KALİTE ANLAYIŞIMIZ

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

  • Çetinsay çalışmalarının devamını sağlayacak istikrarlı kaynakları yaratıp, geçmiş bilgi ve tecrübelerini günümüz bilgi ve teknolojileri ile birleştirmek,
  • Çetinsay'ın başarısını ve kalitesini etkileyen süreçleri sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek,
  • Kalite yönetim sisteminin sağlıklı ve etkin kurulumunu sağlayarak maliyetleri düşürmek,
  • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için nitelikli ve deneyimli elemanlar ile kalifiye insan gücü oluşturmak,
  • Müşteriyi en önemli değer olarak görmek, kalitesi ile müşterilere verimliliği-rekabet gücü ile şirkete ve gerçekleştirilen her işe yeni değerler eklemek.

Çetinsay kalite politikasının ana düşüncesini oluşturur.

Yönetim ve denetimin etkinliğini arttırarak, ülkemizde Çetinsay'ın imajını güçlendirmek kalite hedefleri arasındadır.

Kalite, şirketimiz için ulaşılacak bir hedeften daha çok devamlı geliştirilmesi ve süreklilik göstermesi gereken bir süreçtir. Çetinsay kalite hedef ve politikaları ile müşteri memnuniyeti ve yasal zorunluluklar gözetilerek sistem şartlarının uygunluğunu gözden geçirip sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve büyümeyi sağlayacaktır.

 

ARAYIN
WhatsApp